Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Hippolyte Coaching

Coachen met paarden is leren door ervaren!

Zorg en Welzijn

U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie over onze diensten en andere opties.

PGB-houders, indicatie begeleiding

Wanneer u even een extra steuntje in de rug nodig hebt in het kader van uw zelfredzaamheid.

Wanneer een betere balans nodig is tussen denken, voelen en handelen is dit een aanrader voor kinderen!

Zorginstellingen - dagbesteding

Er kunnen programma's gemaakt worden voor groepen of voor een individuele training. De onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: sociale vaardigheden,weerbaarheid,rekening houden met anderen, vrienden maken, jezelf zijn. Cliënten voor wie woorden alleen niet genoeg zijn, maar die baat hebben bij letterlijk en figuurlijk in-zicht in oorzaak en gevolg. Ervaringsgericht leren dus.

Opmerking:

Zijn er meerdere zorgverleners betrokken bij de hulpverlening, dan geniet het de voorkeur om hierover gezamenlijk goede afspraken te maken en regelmatig overleg te houden.